Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:26 Torsdag 2011-03-17 kl. 10:00

Torsdag 2011-03-17 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2010/11:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:26
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Information från Exportrådet
Verkställande direktör Ulf Berg, kommunikationschef Katinka Palmgren och chefen för Public Affairs Anders Wenström, Sveriges exportråd, informerar om Exportrådets verksamhet.

3. Vissa handelspolitiska frågor (NU13)
Justering
Motioner
Föredragande: JF

4. Prioritering av samhällsviktiga elanvändare (NU15)
Beredning
Prop. 20010/11:56 och motion
Föredragande: AKA

5. Anmälan av inkommen faktapromemoria och EU-dokument

6. Kanslimeddelanden

7. Ev. övriga ärenden

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Informationsbroschyr från Exportrådet
3. (Förslag till betänkande NU13 utsänd inför sammanträdet 15 mars)
4. PM och motion
5. PM och fakta-PM samt förteckning över inkomna EU-dokument