Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:27 Tisdag 2011-03-29 kl. 11:00

Tisdag 2011-03-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2010/11:27

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:27
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Information från Bergsstaten
Bergmästare Åsa Persson, Bergsstaten, lämnar information om Bergsstatens verksamhet.

3. Vissa mineralpolitiska frågor (NU14)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: RB

4. Återrapport från parlamentarisk konferens i Genève den 21 och 22 mars om WTO och internationell handel

5. Anmälan av två EU-dokument

a) Handlingsplanen för energieffektivitet 2011 (KOM(2011) 109)

b) Regionalpolitikens bidrag till Europa 2020-strategins mål för hållbar tillväxt (KOM(2011) 17)

6. Fråga om deltagare i möte med talmansdelegation från Australien 7 april (kl. 10.30-11.30 + ev. lunch)

7. Fråga om möte med rådsdelegation från Saudiarabien den 12 april kl. 14.30-15.00 (tillsammans med MJU)

8. Fråga om det planerade studiebesöket i Oskarshamns kärnkraftverk den 16 maj

9. Inbjudan till Eureka-konferens i Jerusalem den 30-31 maj

10. Information om deltagare i utskottets delegationsresor i höst

11. Kanslimeddelanden

12. Ev. övriga ärenden

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Information från Bergsstaten
5. Två EU-meddelanden
9. Inbjudan och program
11. Återrapport från KKR-möte