Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:28 Torsdag 2011-03-31 kl. 10:00

Torsdag 2011-03-31 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2010/11:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:28
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Vissa näringspolitiska frågor (NU20)
Beredning
Motioner
Föredragande: KS

3. Information om ärendeplanen för resterande del av våren

4. Kanslimeddelanden

5. Ev. övriga ärenden


Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. PM och motionshäfte
4. Återrapport från EU-möte samt inkommen skrivelse från Heaven or sHell