Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:29 Tisdag 2011-04-05 kl. 11:00

Tisdag 2011-04-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2010/11:29

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:29
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Information från Utrikesdepartementet
Statssekreterare Gunnar Oom med medarbetare från Utrikesdepartementet lämnar information om förslag till ägaranvisning för AB Svensk Exportkredit (SEK).

3. Vissa mineralpolitiska frågor (NU14)
Justering
Motioner
Föredragande: RB

4. Inlandsinnovation AB (NU16)
Beredning
Skr. 2010/11:74 och motion
Föredragande: KS

5. Information från Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ)
(ca kl. 11.45) Ordföranden Sven-Christer Nilsson, vice ordföranden Mats Deleryd och verkställande direktör Jerry Karlsson, Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ), informerar om institutets verksamhet.

6. Kanslimeddelanden

7. Ev. övriga ärenden

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
3. Förslag till betänkande NU14 samt SGU:s förslag till svensk mineralstrategi
4. PM och motion
5. Information från SIQ samt PM från riksdagens utredningstjänst om finansieringen av SIQ