Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:32 Torsdag 2011-04-28 kl. 10:00

Torsdag 2011-04-28 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2010/11:32

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:32
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Information från Näringsdepartementet
Statssekreterare Catharina Håkansson Boman, Näringsdepartementet, lämnar information om hanteringen av Saab Automobile AB:s lån i Europeiska investeringsbanken.

2. Justering av protokoll

3. Inlandsinnovation AB (NU16)
Justering
Skr. 2010/11:74 och motion
Föredragande: KS

4. Vissa näringspolitiska frågor (NU20)
Justering
Motioner
Föredragande: KS

5. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (NU3y)
Justering
Skr. 2010/11:75
Föredragande: UR

6. Tredje inre marknadspaketet för el och naturgas m.m. (NU21)
Beredning
Prop. 2010/11:70 och motioner
Föredragande: RB

7. En ny energimärkningslag (NU22)
Beredning
Prop. 2010/11:106
Föredragande: JF

8. Ändringar i patentlagen – nya medicinska användningsområden (NU24)
Beredning
Prop. 2010/11:82
Föredragande: AKA

9. Fråga om att inhämta yttranden
Fråga om att bereda civilutskottet och försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över motion 2010/11:N5 (MP) om högre säkerhet i svenska kärnreaktorer (väckt med anledning av händelse av större vikt).

10. Inbjudan till seminarium om Arktis tisdagen den 3 maj (kl. 13.00-15.00 i förstakammarsalen)

11. Inbjudan till lunch hos Litauens ambassadör tisdagen den 10 maj (kl. 12.00) i samband med besök från kärnkraftverket i Ignalina

12. Inbjudan till parlamentarisk konferens i Luleå den 18–20 maj om Barentsregionen (för totalt 5 ledamöter från TU, MJU och NU)

13. Fråga om möte med tidigare ledamöter i utskottet
Fråga om möte med tidigare ledamöter i utskottet onsdagen den 4 maj (kl. 10.00-11.00) i samband med riksdagens veteranförenings årsmöte.

14. Kanslimeddelanden

15. Ev. övriga ärenden


Bilagor


2. Protokoll (endast i databasen)
3. Förslag till betänkande NU16
4. Förslag till betänkande NU20
5. Förslag till yttrande NU3y
6. PM och motionshäfte
7. PM
8. PM
9. Motion
10. Inbjudan
11. Inbjudan
12. Inbjudan
13. Program och deltagare