Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:33 Tisdag 2011-05-03 kl. 11:00

Tisdag 2011-05-03 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2010/11:33

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:33
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Överläggning om EU-fråga och information om SIQ
Näringsminister Maud Olofsson med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information om

a) kommissionens meddelande (KOM(2011) 109) om handlingsplanen för energieffektivitet 2011 (för överläggning med utskottet baserat på regeringens preliminära ståndpunkt i faktapromemoria 2010/11:FPM92)

b) departementets hantering av frågan om långsiktig lösning på huvudmannaskap och basfinansiering för Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ)

2. (kl. 12.00) Statssekreterare Gunnar Oom med medarbetare från Utrikesdepartementet lämnar information inför möte om handelsfrågor med utrikesrådet den 13 maj.

3. Ny lag om ackreditering och teknisk kontroll (NU25)
Justering
Prop. 2010/11:80
Föredragande: AKA

4. Kanslimeddelanden

5. Ev. övriga ärenden

Bilagor


1. Meddelande och fakta-PM
2. Information från UD utsändes under måndagen
3. Förslag till betänkande NU25