Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:34 Torsdag 2011-05-05 kl. 10:00

Torsdag 2011-05-05 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2010/11:34

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:34
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Information från Arbetsmarknads- och Näringsdepartementen
Statssekreterare Bettina Kashefi och departementssekreterare Anna Svanestrand, Arbetsmarknadsdepartementet, och statssekreterare Daniel Johansson och rättssakkunnige Carl Scheutz, Näringsdepartementet, lämnar upplysningar i frågan om representant för utländska företag och näringsidkare med verksamhet i Sverige.

2. Utländsk näringsverksamhet i Sverige (NU19)
Fortsatt beredning
Prop. 2010/11:87 och motioner
Föredragande: JF

3. Justering av protokoll

4. Handlingsplanen för energieffektivitet 2011
Fortsatt behandling (för överläggning) av kommissionens meddelande (KOM(2011) 109) om handlingsplanen för energieffektivitet 2011.

5. Fråga om möte med parlamentarisk delegation från Tyskland torsdagen den 19 maj (kl. 13.30-14.30) för diskussion om energifrågor

6. Fråga om deltagande i seminarium om EU:s framtida handelspolitik fredagen den 20 maj (kl. 09.30-13.45 inkl. lunch)

7. Kanslimeddelanden

8. Ev. övriga ärenden

Bilagor


1. Yttrande från LO, TCO och Saco samt kommentar från Arbetsmarknadsdepartementet
3. Två protokoll (endast i databasen)
4. Fakta-PM
5. Förfrågan från RIK
6. Förfrågan från UD