Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:35 Tisdag 2011-05-10 kl. 11:00

Tisdag 2011-05-10 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2010/11:35

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:35
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Utländsk näringsverksamhet i Sverige (NU19)
Justering
Prop. 2010/11:87 och motioner
Föredragande: JF

3. En ny energimärkningslag (NU22)
Justering
Prop. 2010/11:106
Föredragande: JF

4. Ändringar i patentlagen – nya medicinska användningsområden (NU24)
Justering
Prop. 2010/11:82
Föredragande: AKA

5. Horisontella konkurrensbegränsningar m.m. (NU23)
Beredning
Prop. 2010/11:59 och motioner
Föredragande: KS

6. Fråga om yttrande över ändrad indelning av utgiftsområden
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över förslag i 2011 års ekonomiska vårproposition (prop. 2010/11:100) om ändrad fördelning av ändamål och verksamheter på utgiftsområden.

7. Fråga om yttrande över årsredovisning för staten 2010
Fråga om yttrande till finansutskottet över regeringens skrivelse med årsredovisning för staten 2010 (skr. 2010/11:111)

8. Fråga om yttrande över vårändringsbudget för 2011
Fråga om yttrande till finansutskottet över förslag om vårändringsbudget för 2011 (prop. 2010/11:99) och motion

8. Kanslimeddelanden

9. Ev. övriga ärenden

Bilagor


1. Protokoll
2. Förslag till betänkande NU19
3. Förslag till betänkande NU22
4. Förslag till betänkande NU24
5. PM och motionshäfte
6. PM
7. PM
8. PM