Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:36 Torsdag 2011-05-12 kl. 10:00

Torsdag 2011-05-12 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2010/11:36

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:36
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Information om Eureka
Nationella projektkoordinatorn Tomas Aronsson, Verket för innovationssystem (Vinnova), lämnar information om Eureka (inklusive om programmet Eurostars med anledning av bifogad EU-rapport).

3. Återrapport från studiebesök vid OECD i Paris den 8 och 9 maj (BV)

4. Anmälan av inkommen fakta-PM
Anmälan av faktapromemoria 2010/11:FPM93 om förordning om handelspolitiska rättsakter (Trade Omnibus).
Föredragande: JF

5. Förslag om inställt sammanträde den 31 maj

6. Kanslimeddelanden

7. Överläggning om EU-meddelande
(kl. 11.00) Statssekreterare Peter Honeth, Utbildningsdepartementet, lämnar information om kommissionens meddelande (KOM(2011) 152) om en rymdstrategi för Europeiska unionen i allmänhetens tjänst (för överläggning med utskottet baserat på regeringens preliminära ståndpunkt i faktapromemoria 2010/11:FPM105).

8. Ev. övriga ärenden

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Information om Eureka samt EU-meddelande
4. Fakta-PM
7. EU-meddelande samt fakta-PM