Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:38 Torsdag 2011-05-19 kl. 10:00

Torsdag 2011-05-19 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2010/11:38

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:38
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Information från Näringsdepartementet
Statssekreterare Catharina Håkansson Boman med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information om aktuella frågor inom näringsministerns område på mötet med konkurrenskraftsrådet (KKR) den 30 och 31 maj (främst punkterna 11 och 12 på dagordningen).

2. Justering av protokoll

3. Mätning, rapportering och debitering på fjärrvärmemarknaden (NU18)
Beredning
Prop. 2010/11:73
Föredragande: AKA

4. Möte om tjänstedirektivet
Fråga om möte med delegation från Montenegro för diskussion om tjänstedirektivet onsdagen den 15 juni (kl. 13.30-14.30).

5. (kl. 11.00) Information från Utrikesdepartementet
a) Departementsrådet Eva Walder m.fl. från Utrikesdepartementet lämnar information om aktuella frågor inom handelsministerns område på mötet med konkurrenskraftsrådet (KKR) den 30 och 31 maj (främst punkterna 9 och 18d på dagordningen).

b) Departementssekreterare Karl Backéus, Utrikesdepartementet, lämnar information om kommissionens förslag till förordning om handelspolitiska rättsakter.

6. Kanslimeddelanden

7. Ev. övriga ärenden


Bilagor


1. EU-information
2. Protokoll (endast i databasen)
3. PM
5. EU-information