Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:39 Tisdag 2011-06-07 kl. 11:00

Tisdag 2011-06-07 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2010/11:39

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:39
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Information från Näringsdepartementet
Statssekreterare Daniel Johansson med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information om

a) aktuella energifrågor inför möte med TTE-rådet (energidelen) den 10 juni,

b) kommissionens meddelande (KOM (2011) 146) om reform av EU:s regler om statligt stöd avseende tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

2. Justering av protokoll

3. Mätning, rapportering och debitering på fjärrvärmemarknaden (NU18)
Justering
Prop. 2010/11:73
Föredragande: AKA

4. Horisontella konkurrensbegränsningar m.m. (NU23)
Justering
Prop. 2010/11:59 och motioner
Föredragande: KS

5. Säkerheten i svenska kärnkraftsreaktorer (NU26)
Justering
Motion 2010/11:N5
Föredragande: KS

6. Anmälan av inkomna EU-dokument

7. Subsidiaritetsprövning
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om att tilldela byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och formgivning) vissa uppgifter.
Föredragande: AKA

8. Förslag om fördjupad studie av området eHälsa samt utseende av referensgrupp för projektet

9. Återrapport från parlamentarikermöte om energiförsörjning i Bryssel den 24 maj (LJ, HR, CTT)

10. Återrapport från Eureka-konferens i Jerusalem den 30 och 31 maj (HR, EF, KÅ)

11. Fråga om ändrad sammanträdestid på torsdagar (förslag: kl. 10.30)

12. Fråga om dag för utskottets första sammanträde i höst (förslag: torsdagen den 22 september kl. 10.30)

13. Fråga om studiebesök hos Bolagsverket i Sundsvall (förslag: onsdagen den 21 september)

14. Information om aviserad inbjudan från utbildningsutskottet till offentlig utfrågning inför den kommande forskningspropositionen torsdagen den 29 september (kl. 09.00–12.30)

15. Fråga om ev. nytt utskottssammanträde

16. Kanslimeddelanden

17. Ev. övriga ärenden

Bilagor


1. Information från Näringsdep. samt EU-meddelande och fakta-PM
2. Protokoll (endast i databasen)
3. Förslag till betänkande NU18
4. Förslag till betänkande NU23
5. Förslag till betänkande NU26
6. PM, EU-meddelanden och förteckning över inkomna EU-dokument
7. PM och EU-meddelande
8. PM
9. Återrapport
16. Rapport från informellt KKR-möte 11–12 april