Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:40 Torsdag 2011-06-16 kl. 10:00

Torsdag 2011-06-16 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2010/11:40

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:40
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Information från Justitiedepartementet
Statssekreterare Magnus Graner med medarbetare från Justitiedepartementet lämnar information om

a) kommissionens förslag till direktiv om viss tillåten användning av anonyma verk (s.k. orphan works) (KOM(2011) 289)

b) kommissionens förslag till förordning om EU:s observatorium angående varumärkesförfalskning och piratkopiering (KOM (2011) 288).

3. Eventuell subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om viss tillåten användning av anonyma verk (s.k. orphan works) (KOM (2011) 289)
Föredragande: AKA

4. Eventuell subsidiaritetsprövning av förslag om europeisk standardisering (KOM(2011) 315)
Föredragande: KS

5. Fråga om utskottets subsidiaritetsprövning under sommaren

6. Återrapport från Eureka-konferens i Jerusalem den 30 och 31 maj (HR, EF, KÅ)

7. Fråga om utskottets projekt angående eHälsa

8. Fråga om utskottets sammanträden på torsdagar

9. Fråga om bemyndigande för ordföranden att justera dagens protokoll

10. Kanslimeddelanden

11. Ev. övriga ärenden

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. PM och EU-dokument
3. PM
4. PM och EU-dokument
5. PM
6. Återrapport
7. Utkast till disposition