Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:31 Torsdag 2012-05-03 kl. 10:00

Torsdag 2012-05-03 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2011/12:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:31
Datum och tid: 2012-05-03 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas (NU22)
Justering
Prop. 2011/12:77 och motioner
Föredragande: RB

3. Några frågor om Patentbesvärsrätten (NU12)
Beredning
Prop. 2011/12:88
Föredragande: AKA

4. Fråga om inhämtande av yttrande
Fråga om att bereda civilutskottet tillfälle att yttra sig över skr. 2011/12:141 och motioner.

5. (kl. 10.30) Information från Finansdepartementet
Finansmarknadsminister Peter Norman med medarbetare från Finansdepartementet lämnar information om TeliaSonera AB.

6. Fråga om deltagande i OECD-nätverk

7. Kanslimeddelanden

8. Ev. övriga ärenden

9. Nästa sammanträdeBilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. NU22
3. PM
4. Motionshäfte
6. Inbjudan