Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:32 Tisdag 2012-05-08 kl. 11:00

Tisdag 2012-05-08 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2011/12:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:32
Datum och tid: 2012-05-08 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från Oberoende elhandlare
Vice ordförande Claes Nilsson och sekreterare Bo Lindörn, Oberoende elhandlare, lämnar information om timvis mätning m.m.

3. Information från Näringsdepartementet
(kl. 11.30) Statssekreterare Håkan Ekengren med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information om Horisont 2020.

4. Förändrat ansvar för drift och underhåll av järnvägens infrastruktur (NU1y)
Justering
Motioner
Föredragande: JF

5. Frågor om subventioner till kärnkraft (NU24)
Beredning
Skr. 2011/12:141 och motioner
Föredragande: RB

6. Timmätning för aktiva elkonsumenter (NU21)
Beredning
Prop. 2011/12:98 och motion
Föredragande: AKA

7. Gemensam organisation för export- och investeringsfrämjande (NU23)
Beredning
Prop. 2011/12:92 och motion
Föredragande: AH

8. Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över förslag i vårpropositionen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Prop. 2011/12:100
Föredragande: AH

9. Fråga om yttrande till finansutskottet över vårändringsbudget för 2012
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2011/12:99
Föredragande: LS

10. Fråga om yttrande till finansutskottet över årsredovisning för staten 2011
Fråga om yttrande till finansutskottet
Skr. 2011/12:101
Föredragande: LS

11. Kanslimeddelanden

12. Ev. övriga ärenden

13. Nästa sammanträdeBilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Skrivelse
3. FPM69
4. NU1y (motionshäfte i databasen)
5. PM (motionshäfte i databas, utsänt tidigare)
6. PM och motion
7. PM och motion
8. PM
9. PM
10. PM