Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:35 Torsdag 2012-05-24 kl. 10:00

Torsdag 2012-05-24 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2011/12:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:35
Datum och tid: 2012-05-24 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från Näringsdepartementet
Statssekreterare Marita Ljung med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 30 och 31 maj (punkterna 4, 10, 11, 12 och 13a på dagordningen).

3. Frågor om subventioner till kärnkraft (NU24)
Fortsatt beredning
Skr. 2011/12:141 och motioner
Föredragande: RB

4. Rättelse i mönsterskyddslagen
Beredning
PM
Föredragande: AKA

5. Kanslimeddelanden

6. Ev. övriga ärenden

7. Nästa sammanträdeBilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. EU-information
3. Yttrande från CU
4. PM