Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:36 Tisdag 2012-05-29 kl. 11:00

Tisdag 2012-05-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2011/12:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:36
Datum och tid: 2012-05-29 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från Winnet Sverige
Ordförande och verksamhetsledare Britt-Marie S. Torstensson, vice ordförande Bodil Nilsson och ledamot och ansvarig för kommunikation Chatarina Nordström, Winnet Sverige, lämnar information om verksamheten m.m.

3. Några frågor om Patentbesvärsrätten (NU12)
Justering
Prop. 2011/12:88
Föredragande: AKA

4. Gemensam organisation för export- och investeringsfrämjande (NU23)
Justering
Prop. 2011/12:92 och motion
Föredragande: AH

5. Kanslimeddelanden

6. Ev. övriga ärenden

7. Nästa sammanträde

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Brev och presentation
3. NU12
4. NU23