Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:37 Torsdag 2012-05-31 kl. 10:00

Torsdag 2012-05-31 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2011/12:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:37
Datum och tid: 2012-05-31 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Frågor om subventioner till kärnkraft (NU24)
Justering
Skr. 2011/12:141 och motioner
Föredragande: RB

3. Rättelse i mönsterskyddslagen (NU25)
Justering
Föredragande: AKA

4. Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: LS

5. Kanslimeddelanden

6. Ev. övriga ärenden

7. Nästa sammanträde

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. NU24
3. NU25
4. Förteckning