Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:38 Torsdag 2012-06-07 kl. 10:00

Torsdag 2012-06-07 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2011/12:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:38
Datum och tid: 2012-06-07 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från Näringsdepartementet
Statssekreterare Daniel Johansson med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information inför möte med rådet för transport, telekommunikation och energi (TTE) den 15 juni.

3. Information från Näringsdepartementet
(kl. 10.30) Statssekreterare Marita Ljung med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information om aktuella EU-frågor rörande sammanhållningspolitiken inför möte med allmänna rådet den 26 juni.

4. Fråga om utskottets subsidiaritetsprövning under sommaren

5. Information om planerade sammanträden hösten 2012

6. Kanslimeddelanden

7. Ev. övriga ärenden

8. Nästa sammanträde


Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. EU-information (slutlig version av kommenterad dagordning sänds ut elektroniskt vid senare tillfälle)
3. EU-information
4. PM
5. PM