Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:1 Torsdag 2012-09-20 kl. 10:00

Torsdag 2012-09-20 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2012/13:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:1
Datum och tid: 2012-09-20 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Information från Justitiedepartementet
Politiskt sakkunnig Gustav Gellerbrant med medarbetare från Justitiedepartementet lämnar information om kommissionens förslag till direktiv om kollektiv rättighetsförvaltning.

2. Subsidiaritetsprövning
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag (KOM(2012) 372) till direktiv om kollektiv rättighetsförvaltning.
Föredragande: AKA

3. Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: LS

4. Inbjudan till interparlamentariskt utskottsmöte i Bryssel den 11 oktober 2012
Inbjudan till interparlamentariskt utskottsmöte i Bryssel den 11 oktober om den framtida sammanhållningspolitiken.

5. Information om utskottets deltagande i polsk-svenskt forum i riksdagen den 14 november 2012

6. Information om utskottets arbete under hösten

7. Kanslimeddelanden

8. Ev. övriga ärenden

9. Nästa sammanträde

Bilagor


1. FaktaPM, kommissionens förslag till direktiv KOM(2012) 372
2. PM
3. PM
4. Preliminärt program
5. Utkast till program