Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:16 Tisdag 2013-01-22 kl. 11:00

Tisdag 2013-01-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2012/13:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:16
Datum och tid: 2013-01-22 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Information från Sveaskog
Verkställande direktör Per-Olof Wedin, finansdirektör Per Matses och skogs- och miljöchef Herman Sundqvist lämnar information om Sveaskogs verksamhet.

2. Statliga företag (NU7)
Föredragning
Skr. 2011/12:140 och motioner
Föredragande: AKA

3. Riksrevisionens rapport om regelförenkling för företag (NU8)
Föredragning
Skr. 2012/13:5 och motioner
Föredragande: AG

4. Mineralpolitiska frågor (NU14)
Föredragning
Motioner
Föredragande: RB

5. Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: LS

6. Anmälan av inkomna skrivelser

7. Information om planerade seminarier
a) Seminarium om EU:s inre marknad
Tid: Onsdagen den 23 januari 2013 kl. 9.30-11.30
Plats: Förstakammarsalen
Arrangör: NU

b) Seminarium om statlig styrning
Tid: Torsdagen den 24 januari 2013 kl. 9.30-11.45
Plats: Förstakammarsalen (kl. 9.30-10.30) och sessionssalen (kl. 10.45-11.45)
Arrangör: NU, FiU, KU, MJU, UbU och KrU

c) Seminarium om landsbygdsprogrammet
Tid: Torsdagen den 31 januari 2013 kl. 10.00-12.00
Plats: Skandiasalen
Arrangör: NU och MJU

8. Fråga om deltagande vid Interparlamentariska unionens årliga vårförsamling i Quito, Ecuador, den 22-27 mars 2013

9. Fråga om deltagande vid OECD:s parlamentarikerdagar i Paris den 11-13 februari 2013

10. Fråga om besök hos Teknikföretagen tisdagen den 5 mars 2013 kl. 18.00

11. Information om utskottets arbete under våren

12. Kanslimeddelanden

13. Ev. övriga ärenden

14. Nästa sammanträde
Torsdagen den 31 januari kl. 9.00 (Obs! Tiden)


Bilagor


1. Information om Sveaskog
2. PM och motionshäfte
3. PM och motionshäfte
4. PM och motionshäfte
5. Förteckning och två fakta-pm
6. Förteckning delas vid sammanträdet
7a. Program och förteckning över inbjudna
7b. Program
7c. Program
8. PM
9. Program
10. Inbjudan
11. Förteckning