Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:18 Torsdag 2013-02-14 kl. 10:00

Torsdag 2013-02-14 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2012/13:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:18
Datum och tid: 2013-02-14 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från Näringsdepartementet
(kl. 10.00) Statssekreterare Håkan Ekengren med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 18-19 februari 2013 (punkterna 7, 8, 9e samt ny dagordningspunkt).

3. Information från Utrikesdepartementet
(kl. 10.30) Handelsminister Ewa Björling med medarbetare från Utrikesdepartementet lämnar information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 18-19 februari 2013 (punkterna 6 och 9c).

4. Konkurrenspolitiska frågor (NU15)
Beredning
Motioner
Föredragande: AG

5. Kanslimeddelanden

6. Ev. övriga ärenden

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 19 februari kl. 11.00.


Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Se separat sammanställning
3. Se separat sammanställning
4. PM och motionshäfte