Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:2 Torsdag 2012-09-27 kl. 10:00

Torsdag 2012-09-27 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2012/13:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:2
Datum och tid: 2012-09-27 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Information från Utrikesdepartementet
Handelsminister Ewa Björling med medarbetare från Utrikesdepartementet lämnar information om

a) aktuella frågor inför konkurrenskraftsrådet den 11 oktober (punkterna 9 och 10e på dagordningen),

b) vissa andra aktuella EU-frågor (tjänstedirektivet, direktiv 98/34 och dess omarbetning och rapportering om förordningen om ömsesidigt erkännande på varuområdet),

c) visionen om fördubblad export.

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Ev. övriga ärenden

5. Nästa sammanträde

Bilagor


1a. EU-underlag
1b. EU-underlag
1c. PM
2. Protokoll (endast i databasen)