Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:20 Tisdag 2013-03-05 kl. 11:00

Tisdag 2013-03-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2012/13:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:20
Datum och tid: 2013-03-05 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Mineralpolitiska frågor (NU14)
Justering
Motioner
Föredragande: RB

3. Konkurrenspolitiska frågor (NU15)
Justering
Motioner
Föredragande: AG

4. Information från Riksrevisionen
(kl. 11.20) Riksrevisor Gudrun Antemar med medarbetare lämnar information om dels granskningsrapporten Mer att förenkla (RiR 2012:22), dels granskningsrapporten Etablering genom företagande (RiR 2012:26) såvitt gäller Almis låneverksamhet.

5. Energipolitiska frågor (NU17)
Föredragning
Motioner
Föredragande: AKA och LS

6. Handelspolitiska frågor (NU13)
Föredragning
Motioner
Föredragande: CR

7. Fråga om besök hos Finansdepartementet torsdagen den 21 mars 2013 kl. 9.00.

8. Information om inbjudningar till utskottet

9. Kanslimeddelanden

10. Ev. övriga ärenden

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 mars kl. 10.00.


Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Förslag till betänkande NU14
3. Förslag till betänkande NU15
4. Sammanfattning av RiR 2012:22 och RiR 2012:26
5. PM och motionshäfte
6. PM och motionshäfte
7. PM
8. PM och inbjudan