Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:25 Tisdag 2013-04-23 kl. 11:00

Tisdag 2013-04-23 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2012/13:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:25
Datum och tid: 2013-04-23 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. 1. Justering av protokoll

2. 2. Information från Vinnova

3. Generaldirektör Charlotte Brogren och kommunikationsdirektör Maria Dahl Torgerson, Vinnova, lämnar information om verksamheten.

4. 3. Information från Utrikesdepartementet

5. (kl. 11.40) Statssekreterare Gunnar Oom med medarbetare från Utrikesdepartementet lämnar information om olika handelspolitiska frågor.

6. 4. Ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter (NU18)

7. Föredragning

8. Prop. 2012/13:122

9. Föredragande: RB

10.

11. 5. Olagligt statsstöd (NU19)

12. Föredragning

13. Prop. 2012/13:84

14. Föredragande: AG

15.

16. 6. Granskning av meddelande om smart lagstiftning (NU23)

17. Föredragning

18. KOM(2013) 543

19. Föredragande: LS

20.

21. 7. Kanslimeddelanden

22.

23. 8. Övriga ärenden

24. 9. Nästa sammanträde

25. Torsdagen den 25 april kl. 9.00 (offentlig utfrågning), därefter tisdagen den 14 maj kl. 11.00.

Bilagor


1. Protokollsutdrag och protokoll (endast i databasen)
3. PM
4. PM
5. PM
6. PM och EU-dokument
8. PM