Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:26 Torsdag 2013-04-25 kl. 09:00

Torsdag 2013-04-25 kl. 09:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2012/13:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:26
Datum och tid: 2013-04-25 09:00
Plats: Förstakammarsalen

Utskottet håller offentlig utfrågning om en fossiloberoende fordonsflotta.

Bilagor


Program och förteckning över anmälda deltagare