Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:28 Torsdag 2013-05-16 kl. 10:00

Torsdag 2013-05-16 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2012/13:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:28
Datum och tid: 2013-05-16 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Granskning av meddelande om smart lagstiftning (NU23)
Justering
KOM(2013) 122
Föredragande: LS

3. Förbättrade möjligheter till licensiering av upphovsrätt (NU21)
Föredragning
Prop. 2012/13:141 och motioner
Föredragande: AKA

4. Riksrevisionens rapport om administration i strukturfondsprojekten (NU22)
Föredragning
Skr. 2012/13:142 och motion
Föredragande: CR

5. Granskning av grönbok om klimat- och energipolitiken till 2030 (NU24)
Föredragning
KOM(2013) 169
Föredragande: RB

6. Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: LS

7. Återrapport från ordförandekonferens i Dublin den 28-29 april 2013 (MO)

8. Kanslimeddelanden

9. Ev. övriga ärenden

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 21 maj kl. 11.00.


Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Förslag till utlåtande NU23
3. PM och motionshäfte
4. PM och motion
5. PM och EU-dokument
6. Förteckning, en faktapm