Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:29 Tisdag 2013-05-21 kl. 11:00

Tisdag 2013-05-21 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2012/13:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:29
Datum och tid: 2013-05-21 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från Justitiedepartementet
Statssekreterare Magnus Graner med medarbetare från Justitiedepartementet lämnar information om

a) EU-förhandlingarna om insamlingsorganisationer och gränsöverskridande licensiering (CRM)

b) EU-förhandlingarna om en översyn av EU:s varumärkessystem

c) en nationell utvärdering av IPRED

d) det enhetliga patentskyddet och den enhetliga patentdomstolen

3. Inhämtande av yttrande
Fråga om att bereda kulturutskottet tillfälle att avge yttrande över prop. 2012/13:141 om förbättrade möjligheter till licensiering av upphovsrätt och motioner som väckts i anslutning till propositionen.

4. Återrapport från Eurekakonferens i Bryssel (BÅ, INW)

5. Kanslimeddelanden

6. Ev. övriga ärenden

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 maj kl. 10.00.


Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Se separat sammanställning