Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:31 Torsdag 2013-05-30 kl. 09:30

Torsdag 2013-05-30 kl. 09:30

Föredragningslista

Näringsutskottet 2012/13:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:31
Datum och tid: 2013-05-30 09:30
Plats: RÖ 4-27

1. EU:s klimat- och energipolitiken till 2030
Synpunkter på kommissionens grönbok om klimat- och energipolitiken till 2030 (KOM(2013) 301) lämnas av

 • Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen
 • Stefan Henningsson, Senior Adviser Climate Innovation, WWF International (Världsnaturfonden)
 • Annika Jacobson, chef för Greenpeace Sverige
 • Maria Sunér Fleming, ansvarig energi- och klimat, Svenskt näringsliv
 • Tomas Kåberger, ordförande Förnybarhetsrådet och Annika Helker Lundström, verkställande direktör Svensk Vindenergi
 • Kjell Jansson, verkställande direktör och Cecilia Kellberg, ansvarig miljöfrågor, Svensk Energi

  2. Information från Näringsdepartementet
  (kl. 10.45) Statssekreterare Daniel Johansson med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information inför möte med rådet för transport, telekommunikation och energi (TTE) den 7 juni 2013 (punkterna 9, 10, 11 och 12 på dagordningen).

  3. Justering av protokoll

  4. Anmälan av inkomna skrivelser

  5. Kanslimeddelanden

  6. Ev. övriga ärenden

  7. Nästa sammanträde
  Tisdagen den 4 juni kl. 10.30 (Obs! Tiden)

  Bilagor


  1. PM med sammanfattande synpunkter
  2. EU-information (se separat sammanställning)
  3. Protokoll (endast i databasen)
  4. Förteckning delas på sammanträdesbordet