Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:32 Tisdag 2013-06-04 kl. 10:30

Tisdag 2013-06-04 kl. 10:30

Föredragningslista

Näringsutskottet 2012/13:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:32
Datum och tid: 2013-06-04 10:30
Plats: RÖ 4-27

1. Information från Näringsdepartementet
Energiminister Anna Karin Hatt med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information om grönbok om klimat- och energipolitiken till 2030 (KOM(2013) 169).

2. Information från Utrikesdepartementet
(kl. 11.00) Handelsminister Ewa Björling med medarbetare från Utrikesdepartementet lämnar information inför rådet för utrikes frågor (handel) den 18 juni 2013 (punkterna 3, 5, 6, 7 och 8 på dagordningen).

3. Information från Telia Sonera AB
(kl. 11.40) Styrelseordförande Marie Ehrling, Telia Sonera AB, lämnar information.

4. Justering av protokoll

5. Förbättrade möjligheter till licensiering av upphovsrätt (NU21)
Justering
Prop. 2012/13:141 och motioner
Föredragande: AKA

6. Riksrevisionens rapport om administration i strukturfondsprojekten (NU22)
Justering
Skr. 2012/13:142 och motion
Föredragande: CR

7. Granskning av grönbok om klimat- och energipolitiken till 2030 (NU24)
Fortsatt beredning
KOM(2013) 169
Föredragande: RB

8. Kanslimeddelanden

9. Ev. övriga ärenden

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 11 juni kl. 11.00

Bilagor


1. Underlag sänds ut i efterhand
2. Kommenterad dagordning och fakta-pm
4. Protokoll (endast i databasen)
5. Förslag till betänkande NU21 och yttrande från KrU
6. Förslag till betänkande NU22
7. PM