Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:34 Torsdag 2013-08-22 kl. 11:00

Torsdag 2013-08-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2012/13:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:34
Datum och tid: 2013-08-22 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om skadestånd vid överträdelser av konkurrensreglerna
Beredning
KOM(2013) 404
Föredragande: AKA

2. Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om harmonisering av lagstiftning rörande tryckbärande anordningar
Beredning
KOM(2013) 471
Föredragande: RB

3. Anmälan av inkomna skrivelser

4. Kanslimeddelanden

5. Ev. övriga ärenden

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 september kl. 10.00.

Bilagor


1. PM, fakta-pm samt KOM(2013) 404
2. PM och fakta-pm (KOM(2013) 471 endast i databasen)
3. Förteckning