Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:5 Torsdag 2012-10-18 kl. 10:00

Torsdag 2012-10-18 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2012/13:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:5
Datum och tid: 2012-10-18 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Program för energieffektivisering och vissa andra frågor (NU4)
Beredning
Prop. 2012/13:9 och motioner
Föredragande: AKA

3. Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen.
Föredragande: LS

4. Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: LS

5. Återrapport från parlamentarikermöte
Återrapport från interparlamentariskt utskottsmöte i Bryssel den 11 oktober om den framtida sammanhållningspolitiken (KÖ, JJ).

6. Redovisning av remitterade motioner till näringsutskottet (fördelade på planerade ärenden)

7. Redovisning av ärendeplan för kammaren

8. Kanslimeddelanden

9. Ev. övriga ärenden


10. Nästa sammanträde


Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. PM och motionshäfte
3. PM
4. Förteckning, två EU-meddelanden, en faktapm
6. Motionssammanställning
7. Ärendeplan för kammaren
8. PM om vissa rutiner