Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:6 Tisdag 2012-10-23 kl. 11:00

Tisdag 2012-10-23 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2012/13:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:6
Datum och tid: 2012-10-23 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från Riksrevisionen
Riksrevisor Claes Norgren, projektledare Anna Hansson, utredare Sofia Lidström och programansvarig Lena Unemo från Riksrevisionen lämnar information om Riksrevisionens granskning av regelförenklingsarbetet.

3. Utgiftsramar m.m. (NU1y)
Justering
Prop. 2012/13:1 (budgetpropositionen) såvitt gäller budgetens utgiftsramar m.m. och motioner
Föredragande: RB

4. Överlämnande av motioner till andra utskott
Fråga om överlämnande av yrkande 4 i motion 2012/13:T357 (FP) om att klassa Dalsland som ett skoglän till TU.

5. Kanslimeddelanden

6. Ev. övriga ärenden


7. Nästa sammanträde


Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Utdrag ur RiR 2012:6 Regelförenkling för företag
3. Förslag till yttrande NU1y Utgiftsramar m.m.