Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:7 Torsdag 2012-10-25 kl. 10:00

Torsdag 2012-10-25 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2012/13:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:7
Datum och tid: 2012-10-25 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Program för energieffektivisering och vissa andra frågor (NU4)
Justering
Prop. 2012/13:9 och motioner
Föredragande: AKA

3. Utgiftsområde 21 Energi (NU3)
Beredning
Prop. 2012/13:1 och motioner
Föredragande: RB

4. Utgiftsområde 19 Regional tillväxt (NU2)
Beredning
Prop. 2012/13:1 och motioner
Föredragande: AH

5. Kanslimeddelanden

6. Ev. övriga ärenden


7. Nästa sammanträde

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Förslag till betänkande NU4
3. PM och motionshäfte
4. PM och motionshäfte