Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:18 Torsdag 2014-02-06 kl. 10:00

Torsdag 2014-02-06 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2013/14:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:18
Datum och tid: 2014-02-06 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från Näringsdepartementet
Statssekreterare Marita Ljung med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 20-21 februari 2014 (del av punkt 4 och punkt 5a på dagordningen).

3. Information från Justitiedepartementet
(kl. 10.30) Statssekreterare Magnus Graner med medarbetare från Justitiedepartementet lämnar information om den regionala avdelningen i den enhetliga patentdomstolen.

4. Riksrevisionens rapport om staten på elmarknaden (NU9)
Justering
Skr. 2013/14:21
Föredragande: RB och motioner.

5. Fråga om yttrande

6. Kanslimeddelanden

7. Ev. övriga ärenden

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 18 februari kl. 11.00.

Bilagor