Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:19 Tisdag 2014-02-18 kl. 11:00

Tisdag 2014-02-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2013/14:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:19
Datum och tid: 2014-02-18 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Information från Näringsdepartementet
Näringsminister Annie Lööf med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information om vissa frågor rörande statlig kapitalförsörjning till företag.

2. Justering av protokoll

3. Återrapport från OECD-konferens i Paris (HR, IN)

4. Information om besöket hos Energimyndigheten

5. Anmälan av inkomna skrivelser

6. Kanslimeddelanden

7. Ev. övriga ärenden

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 20 februari kl. 10.00.

Bilagor