Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:2 Torsdag 2013-09-26 kl. 09:30

Torsdag 2013-09-26 kl. 09:30

Föredragningslista

Näringsutskottet 2013/14:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:2
Datum och tid: 2013-09-26 09:30
Plats: RÖ 4-27

1. Medgivande att närvara
Fråga om medgivande för Ann-Charlotte Eklund och Mikael Dragnell från It-enheten att närvara vid sammanträdet den 26 september 2013.

2. Justering av protokoll

3. Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning (NU4)
Föredragning
Skr. 2012/13:154 och motion
Föredragande: CR

4. Anmälan enligt tjänstedirektivet av förslag till vissa kommunala föreskrifter (NU5)
Föredragning
Prop. 2012/13:157 och motion
Föredragande: AKA

5. Information från Vattenfall
(kl. 10.00) Verkställande direktör Øystein Løseth och styrelseordförande Lars G Nordström Vattenfall AB, lämnar information om verksamheten.

6. Kanslimeddelanden

7. Ev. övriga ärenden

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 3 oktober kl. 10.00.

Bilagor