Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:20 Torsdag 2014-02-20 kl. 10:00

Torsdag 2014-02-20 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2013/14:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:20
Datum och tid: 2014-02-20 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Mineralpolitiska frågor (NU14)
Beredning
Motioner
Föredragande: RB

3. Riksrevisionens rapport om energieffektivisering inom industrin (NU10)
Justering
Skr. 2013/14:42 och motioner
Föredragande: LS

4. Marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn (NU11)
Justering
Prop. 2013/14:49
Föredragande: FJ

5. Riksrevisionens rapport om statens främjandeinsatser för export (NU13)
Justering
Skr. 2013/14:55 och motioner
Föredragande: JF

6. En klimat- och energipolitisk ram för perioden 2020-2030
Beredning för ev. utlåtande under förutsättning att meddelandet hänvisas till näringsutskottet för granskning
KOM(2014) 15
Föredragande: RB

7. Fråga om deltagande vid ordförandekonferens i Aten den 16-17 mars 2014

8. Fråga om deltagande vid möte med kommissionär Maros Sefcovic den 27 mars 2014

9. Anmälan av inkomna skrivelser

10. Information om utskottets ärendeplanering våren 2014

11. Kanslimeddelanden

12. Ev. övriga ärenden

13. Nästa sammanträde
Torsdagen den 27 februari kl. 10.00.

Bilagor