Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:21 Torsdag 2014-02-27 kl. 10:00

Torsdag 2014-02-27 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2013/14:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:21
Datum och tid: 2014-02-27 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från Näringsdepartementet
Statssekreterare Daniel Johansson med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information inför möte med rådet för transport, telekommunikation och energi (TTE) den 4 mars 2014 (punkterna 4 och 5 på dagordningen).

3. En klimat- och energipolitisk ram 2020-2030
Beredning
KOM(2014) 15
Föredragande: RB

4. Kanslimeddelanden

5. Ev. övriga ärenden

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 4 mars kl. 11.00.

Bilagor