Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:24 Tisdag 2014-03-11 kl. 11:00

Tisdag 2014-03-11 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2013/14:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:24
Datum och tid: 2014-03-11 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från Riksrevisionen
Riksrevisor Claes Norgren med medarbetare lämnar information om granskningsrapporten Statens insatser för riskkapitalförsörjning (RiR 2014:1).

3. Granskning av meddelande om en klimat- och energipolitisk ram 2020-2030 (NU29)
Justering
KOM(2014) 15
Föredragande: RB

4. Inbjudan från miljö- och jordbruksutskottet

5. Information om utskottets och kammarens ärendeplan

6. Kanslimeddelanden

7. Ev. övriga ärenden

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 13 mars kl. 10.00.

Bilagor