Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:26 Torsdag 2014-03-20 kl. 10:00

Torsdag 2014-03-20 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2013/14:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:26
Datum och tid: 2014-03-20 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från Almi Företagspartner AB
Verkställande direktör Göran Lundwall, vice vd Anna Hallberg och kommunikationsdirektör Lars Mårdbrant, lämnar information om verksamheten.

3. Nationella patent på engelska (NU15)
Justering
Prop. 2013/14:53 och motioner
Föredragande: FJ

4. Information om Återvändardagen den 2 april

5. Information om besök hos Teknikföretagen den 1 april

6. Information om bolagsstämmor för företag med statligt ägande

7. Kanslimeddelanden

8. Ev. övriga ärenden

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 25 mars kl. 11.00.

Bilagor