Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:28 Torsdag 2014-04-03 kl. 10:00

Torsdag 2014-04-03 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2013/14:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:28
Datum och tid: 2014-04-03 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från Swedac
Generaldirektör Peter Strömbäck, chefsjurist Gerda Lind och marknadskontrollsamordnare Anna Stattin, Swedac, lämnar information om verksamheten.

3. Berättelsen om verksamheten i Europeiska unionen under 2013
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Skrivelse 2013/14:115 och motioner.
Föredragande: JS

4. Fråga om offentliga utfrågningar och öppna seminarium våren 2014

5. Anmälan av inkomna skrivelser

6. Kanslimeddelanden

7. Ev. övriga ärenden

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 8 april kl. 10.00.

Bilagor