Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:29 Tisdag 2014-04-08 kl. 11:00

Tisdag 2014-04-08 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2013/14:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:29
Datum och tid: 2014-04-08 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Tröskeleffekter och förnybar energi (NU19)
Beredning
Prop. 2013/14:156 och motioner
Föredragande: CR

3. Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet (NU18)
Beredning
Prop. 2013/14:174 och motioner
Föredragande: RB

4. Ett enhetligt patentskydd i EU (NU21)
Beredning
Prop. 2013/14:89 och motion
Föredragande: FJ

5. Redogörelse för behandling av riksdagens skrivelser till regeringen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Skr. 2013/14:75 och motion
Föredragande: CR, JS

6. Kanslimeddelanden

7. Ev. övriga ärenden

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 10 april kl. 10.00.


Bilagor