Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:3 Torsdag 2013-10-03 kl. 10:00

Torsdag 2013-10-03 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2013/14:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:3
Datum och tid: 2013-10-03 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från Utrikesdepartementet
Handelsminister Ewa Björling med medarbetare från Utrikesdepartementet lämnar information inför rådet för utrikes frågor (handel) den 18 oktober 2013.

3. Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning (NU4)
Justering
Skr. 2012/13:154 och motion
Föredragande: CR

4. Anmälan enligt tjänstedirektivet av förslag till vissa kommunala föreskrifter (NU5)
Justering
Prop. 2012/13:157 och motion
Föredragande: AKA

5. Fråga om deltagande vid interparlamentariskt utskottsmöte om sammanhållningspolitiken den 27 november 2013 i Bryssel
Föredragande: JF

6. Redovisning av kammarens ärendeplan

7. Kanslimeddelanden

8. Ev. övriga ärenden

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 15 oktober kl. 11.00.

Bilagor