Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:30 Torsdag 2014-04-10 kl. 10:00

Torsdag 2014-04-10 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2013/14:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:30
Datum och tid: 2014-04-10 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el
Fråga om yttrande till skatteutskottet
Prop. 2013/14:151 och motioner
Föredragande: LS

3. Anmälan av inkommen skrivelse

4. Information om ny tidsplan för planerat betänkande 2013/14:NU22

5. Förslag om att ställa in planerade sammanträden
Dels ev. tisdagen den 15 april, dels tisdagen den 13 maj.

6. Kanslimeddelanden

7. Ev. övriga ärenden

8. Nästa sammanträde
Onsdagen den 16 april kl. 08.00. (NB! tiden)

Bilagor