Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:32 Tisdag 2014-04-29 kl. 11:00

Tisdag 2014-04-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2013/14:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:32
Datum och tid: 2014-04-29 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Information från Utrikesdepartementet
Handelsminister Ewa Björling med medarbetare lämnar information inför rådet för utrikes frågor (handel) den 8 maj 2014.

2. Justering av protokoll

3. Redogörelse för behandling av riksdagens skrivelser till regeringen (NU3y)
Justering
Skr. 2013/14:75 och motion
Föredragande: JS, CR

4. Vissa lagändringar inför en ny programperiod (NU24)
Justering
Prop. 2013/14:175
Föredragande: CR

5. Bättre information och tydligare ansvar vid mineralprospektering (NU20)
Beredning
Prop. 2013/14:159 och motioner
Föredragande: RB

6. Förbättrad konkurrenstillsyn (NU25)
Beredning
Prop. 2013/14:135
Föredragande: LS

7. Årsredovisning för staten 2013
Fråga om yttrande till finansutskottet
Skr. 2012/13:101 och ev. motioner
Föredragande: LS

8. Indelning i utgiftsområde
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Prop. 2013/14:100 punkterna 2-4 och ev. motioner
Föredragande: JS

9. Vårändringsbudget för 2014
Fråga om yttrande till finansutskottet
Skr. 2013/14:99 och ev. motioner
Föredragande: JS

10. Anmälan av EU-dokument

11. Kanslimeddelanden

12. Ev. övriga ärenden

13. Nästa sammanträde
Tisdagen den 6 maj kl. 11.00.

Bilagor