Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:33 Tisdag 2014-05-06 kl. 11:00

Tisdag 2014-05-06 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2013/14:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:33
Datum och tid: 2014-05-06 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Information från Justitiedepartementet
Statssekreterare Martin Valfridsson med medarbetare från Justitiedepartementet lämnar information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 26-27 maj 2014.

2. Justering av protokoll

3. Ett enhetligt patentskydd i EU (NU21)
Justering
Prop. 2013/14:89 och motion
Föredragande: FJ

4. Förbättrad konkurrenstillsyn (NU25)
Justering
Prop. 2013/14:135
Föredragande: LS

5. Reglerat tillträde till fjärrvärmenäten (NU23)
Beredning
Prop. 2013/14:187
Föredragande: RB

6. Inbjudan från Miljödepartementet (avser två ledamöter)

7. Anmälan av inkomna skrivelser

8. Kanslimeddelanden

9. Ev. övriga ärenden

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 8 maj kl. 10.00.


Bilagor