Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:34 Torsdag 2014-05-08 kl. 10:00

Torsdag 2014-05-08 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2013/14:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:34
Datum och tid: 2014-05-08 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Information från Utrikesdepartementet
Politisk sakkunnige Jens Söderblom, departementsråd Per-Arne Hjelmborn, kansliråd Maria Ramstedt, departementssekreterare Åsa Botes och departementssekreterare Frank Svensson, Utrikesdepartementet, lämnar information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 26-27 maj 2014 (punkten 8 på den preliminära dagordningen samt ev. tillkommande punkt).

2. Information från Näringsdepartementet
(kl. 10.15) Departementsråd Tim Brooks, departementsråd Jon Simonsson, kansliråd Jeanette Edblad, departementssekreterare Dinka Jasarevic och departementssekreterare Marika Kulberg, Näringsdepartementet, lämnar information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 26-27 maj 2014 (punkterna 9 (ev.), 13b och 13c på den preliminära dagordningen).

3. Information från Oberoende elhandlare
(kl. 10.30) Ordförande Johan Öhnell och kanslichef Bo Lindörn lämnar synpunkter på förslag om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el.

4. Justering av protokoll

5. Bättre information och tydligare ansvar vid mineralprospektering (NU20)
Justering
Prop. 2013/14:159 och motioner
Föredragande: RB

6. Reglerat tillträde till fjärrvärmenäten (NU23)
Justering
Prop. 2013/14:187
Föredragande: RB

7. Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar (NU26)
Beredning
Prop. 2013/14:206
Föredragande: FJ

8. Partnerskapsöverenskommelsen (NU27)
Beredning
Skr. 2013/14:218
Föredragande: CR

9. Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el
Fortsatt beredning för ev. yttrande
Prop. 2013/14:151 och motioner
Föredragande: LS

10. Återreglering av viss flygtrafiktjänst

11. Anmälan av inkomna EU-dokument

12. Kanslimeddelanden

13. Ev. övriga ärenden

14. Nästa sammanträde
Tisdagen den 27 maj kl. 09.00.

Bilagor