Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:35 Tisdag 2014-05-27 kl. 09:00

Tisdag 2014-05-27 kl. 09:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2013/14:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:35
Datum och tid: 2014-05-27 09:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Återreglering av viss flygtrafiktjänst
Justering av yttrande till trafikutskottet
Föredragande: LS

3. Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen
Beredning
KOM(2014) 258
Föredragande: JS

4. Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: JS

5. Inkommande besök

6. Inbjudningar

7. Kanslimeddelanden

8. Ev. övriga ärenden

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 3 juni kl. 11.00.

Bilagor