Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:37 Torsdag 2014-06-05 kl. 10:00

Torsdag 2014-06-05 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2013/14:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:37
Datum och tid: 2014-06-05 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från Regelrådet
Ordförande Karin Lindell och kanslichef Christina Fors, Regelrådet, lämnar information om verksamheten.

3. Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar (NU26)
Justering
Prop. 2013/14:206
Föredragande: FJ

4. Konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring - anpassning till nya EU-regler (NU22)
Justering
Prop. 2013/14:221
Föredragande: LS

5. Partnerskapsöverenskommelsen (NU27)
Justering
Skr. 2013/14:218
Föredragande: CR

6. Uppskov med behandlingen av vissa ärenden till nästa riksmöte (NU30)
Ev. justering
Föredragande: JF

7. Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: JS

8. Kanslimeddelanden

9. Ev. övriga ärenden

10. Nästa sammanträde


Bilagor