Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:24 Tisdag 2015-03-17 kl. 11:00

Tisdag 2015-03-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2014/15:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:24
Datum och tid: 2015-03-17 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från Jernkontoret och Svemin
Verkställande direktör Bo-Erik Pers samt forskningschef och senior rådgivare Eva Blixt, Jernkontoret och verkställande direktör Per Ahl och kommunikationschef Emma Härdmark, Svemin, lämnar information om situationen i branscherna.

3. Information från Sveriges geologiska undersökning (SGU)
(kl. 11.30) Generaldirektör Lena Söderberg och bergmästare Åsa Persson, SGU och departementssekreterare Lotta Lewin Pihlblad, Näringsdepartementet, lämnar information om verksamheten.

4. Kanslimeddelanden

5. Ev. övriga ärenden

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 mars kl. 10.00.

Bilagor